آراز لایسنس - لایسنس نود ٣٢ (ESET)
یوزر و پسورد تمام ورژن ها

لایسنس فعال سازی و یوزر نیم و پسورد نود ۳۲ (ویندوز : نسخه ۴ الی ۱۳) – جمعه ، ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

ESET Smart Security (ESS) 4-8
تاریخ انقضا : جمعه ، ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

IKVB-L425-LL4X-FFPD-NM24
0KD3-NDB3-U84I-XLR0-OG9M
U2GB-MD6N-BKFC-7KNN-5LCL

ESET NOD32 Antivirus (EAV) 4-8
تاریخ انقضا : ۱۳۹۹/۲/۱۹

KSPW-ITX9-9EIR-D8WS-EWX6

ESET NOD32 Antivirus (EAV) 9-12
تاریخ انقضا : ۱۳۹۹/۲/۱۹

AE10-2YBY-7IMV-SDYZ-5NY2
KMT0-LGBX-0V81-S5AF-J1JI
FXYX-QJ22-FCJU-1XFB-IEZ9

ESET Smart Security Premium 10-12
تاریخ انقضا : ۱۳۹۹/۲/۱۹

RCXO-67KY-X6LJ-490H-33UI
ZKJ6-8LBL-3I49-5EZC-HI34
XGL0-51XP-I40H-1CAG-XM1S
UA8R-EFIV-WM2D-UKBT-SOE6
96CS-QVTL-A1I3-W02Z-KW55