آراز لایسنس - لایسنس نود ٣٢ (ESET)
یوزر و پسورد تمام ورژن ها

لایسنس فعال سازی و یوزر نیم و پسورد نود ۳۲ (ویندوز : نسخه ۴ الی ۱۴) – دوشنبه،۲۹ دی ۱۳۹۹

ESET Smart Security (ESS) ۹-۱۴
تاریخ انقضا : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

6MWX-X7TW-DNSJ-ST57-9BGM
J69W-XNHV-9KFU-678N-TUJ6

8AEG-X8G9-5UWS-KME9-UJ4R
J69W-XNHV-9KFU-678N-TUJ6

5XCK-X6V4-C5D5-X7RX-DFFS
MVVJ-XGXV-RJCV-N722-8JGV

TWN8-XJ26-VB27-WEP3-9S79
4URF-XSN4-SMND-7C9U-FFPS

5XCK-X6V4-C5D5-X7RX-DFFS
86GS-XG9E-693C-BURC-4R46

ESET Smart Security (ESS) ۴-۸
تاریخ انقضا : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

EAV-0268721895
khvjcjxe4m

EAV-0268735355
8ravc99p9r

EAV-0268723916
5xvxefjenx

EAV-0268721895
khvjcjxe4m

EAV-0268732137
7hr937etca

EAV-0268729595
uctr38pdhn