آراز لایسنس - لایسنس نود ٣٢ (ESET)
یوزر و پسورد تمام ورژن ها