آراز لایسنس - لایسنس نود ٣٢ (ESET)
یوزر و پسورد تمام ورژن ها

لایسنس فعال سازی و یوزر نیم و پسورد نود ۳۲ (ویندوز : نسخه ۴ الی ۱۳) – سه‌شنبه ، ۲۵ تیر ۱۳۹۸

ESET Smart Security (ESS) 4-8
تاریخ انقضا : سه‌شنبه ، ۲۵ تیر ۱۳۹۸

RRQU-OSSC-8A3M-YN28-ZYHI
IS1G-RE8A-9ML0-91LD-HHLQ

ESET NOD32 Antivirus (EAV) 4-8
تاریخ انقضا : ۱۳۹۸/۴/۲۵

8WZY-7XPG-57JB-N4Z8-DAHL
7G75-QV38-SC8H-J3IO-UC64
RKCA-JWI1-G10A-IIDV-8SLR
J8PP-TYD2-N3YK-WBBM-WZDA

ESET NOD32 Antivirus (EAV) 9-12
تاریخ انقضا : ۱۳۹۸/۴/۲۵

ZPFQ-MJZA-KNMV-7GS4-5UU0
739T-T9O9-S3HU-X0RM-5C7D
FVFP-GNWF-VMQG-C1KZ-ZF7B

ESET Smart Security Premium 10-12
تاریخ انقضا : ۱۳۹۸/۴/۲۵

6ZNG-DAUM-DZRC-4NDS-Q5HD
NMX5-IDWP-WMWP-T05F-PX4S