آراز لایسنس - لایسنس نود ٣٢ (ESET)
یوزر و پسورد تمام ورژن ها

لایسنس فعال سازی و یوزر نیم و پسورد نود ۳۲ (ویندوز : نسخه ۴ الی ۱۳) – یکشنبه ، ۲۷ مرداد ۱۳۹۸

ESET Smart Security (ESS) 4-8
تاریخ انقضا : یکشنبه ، ۲۷ مرداد ۱۳۹۸

2WR6-J6EW-53QW-2S6J-27LR
YCJH-204B-PY39-49CD-2VL6
Z8TB-S4MC-4C10-0EWD-R3BF
7JFV-J8LO-S0H1-13KO-2CEM
V1AZ-G5SR-AWY0-PXTG-HCZ3

ESET NOD32 Antivirus (EAV) 4-8
تاریخ انقضا : ۱۳۹۸/۵/۲۷

OUIO-WCSX-RTR7-OFV6-JNOF
LLBR-VTNN-SYOJ-95YP-KNSC

ESET NOD32 Antivirus (EAV) 9-12
تاریخ انقضا : ۱۳۹۸/۵/۲۷

TPXP-K0WP-X0YU-65A6-QPXE
DFL5-D8S3-AVGC-ZNQL-UQ18
ATNJ-ZO2M-YJ7J-RWAW-MR13
ULHY-DXCT-K2M6-JSVU-G64E

ESET Smart Security Premium 10-12
تاریخ انقضا : ۱۳۹۸/۵/۲۷

NEE3-6OWC-H157-7AEN-STD0
65PR-JP5G-9R4I-DPUK-XRQC