آراز لایسنس - لایسنس نود ٣٢ (ESET)
یوزر و پسورد تمام ورژن ها

لایسنس فعال سازی و یوزر نیم و پسورد نود ۳۲ (ویندوز : نسخه ۴ الی ۱۳) – شنبه ، ۱۸ آبان ۱۳۹۸

ESET Smart Security (ESS) 4-8
تاریخ انقضا : شنبه ، ۱۸ آبان ۱۳۹۸

ODAZ-OUQ3-YRN6-I4M4-793S

ESET NOD32 Antivirus (EAV) 4-8
تاریخ انقضا : ۱۳۹۸/۸/۱۸

B5E0-5ZQ6-8500-9Z46-VXOX
2ST7-ST1W-5YLN-4QNE-DRP3
U7K8-ZGQQ-JP1X-4GN2-IC2C
NAMB-AUT7-43U8-5QPJ-0EYA
Y7Y2-CGP1-O881-JRY9-JA0F

ESET NOD32 Antivirus (EAV) 9-12
تاریخ انقضا : ۱۳۹۸/۸/۱۸

2O91-3M1M-VQIV-0720-L96L
H9JC-XUVT-Q1PP-5SCA-18U7
19JW-RRFW-92N5-OT4D-Z6Z4
SC75-NQRW-YFS6-IJL2-LK21
BUJ1-0U09-5046-4Z6E-50G5

ESET Smart Security Premium 10-12
تاریخ انقضا : ۱۳۹۸/۸/۱۸

EQFB-RUPB-4AFJ-ABEP-G4JF
RR4X-AKWD-HCP9-6G0Z-9I9L