آراز لایسنس - لایسنس نود ٣٢ (ESET)
یوزر و پسورد تمام ورژن ها

لایسنس فعال سازی و یوزر نیم و پسورد نود ۳۲ (ویندوز : نسخه ۴ الی ۱۳) – یکشنبه ، ۱۹ آبان ۱۳۹۸

ESET Smart Security (ESS) 4-8
تاریخ انقضا : یکشنبه ، ۱۹ آبان ۱۳۹۸

R7L9-FAN2-2GHY-ZOPO-QYPQ

ESET NOD32 Antivirus (EAV) 4-8
تاریخ انقضا : ۱۳۹۸/۸/۱۹

BZGI-YQXQ-K8TY-IURT-9SMG
KA9I-TSWT-OFKC-RNEZ-07IM
WN9I-RC9G-3GT9-145L-BYR0

ESET NOD32 Antivirus (EAV) 9-12
تاریخ انقضا : ۱۳۹۸/۸/۱۹

MVZR-JUGP-A7FR-BLWT-HHEM
V981-WUCC-ASMZ-HAYH-1U69

ESET Smart Security Premium 10-12
تاریخ انقضا : ۱۳۹۸/۸/۱۹

NL4N-KVOR-BZQQ-RZY9-WR3R
UP6N-4NPY-8ZCB-6GUX-HZWY
1E6D-6LY6-9F40-552C-H6O6
LVBJ-LPBA-3PTE-SA95-LO5G
OW2M-3H4Y-67SR-QY0L-A4ZU