آراز لایسنس - لایسنس نود ٣٢ (ESET)
یوزر و پسورد تمام ورژن ها

لایسنس فعال سازی و یوزر نیم و پسورد نود ۳۲ (ویندوز : نسخه ۴ الی ۱۳) – شنبه ، ۰۲ آذر ۱۳۹۸

ESET Smart Security (ESS) 4-8
تاریخ انقضا : شنبه ، ۰۲ آذر ۱۳۹۸

L2DT-QVSD-40O1-94ZS-TNSN

ESET NOD32 Antivirus (EAV) 4-8
تاریخ انقضا : ۱۳۹۸/۹/۲

HKW1-FMKM-EI30-HYWX-K0AE
DSY2-E28G-NGLF-FMPU-4MTS
0LSS-STZE-98KX-H15U-GM9B
AXJR-OYFT-TF5F-0TG7-07B0

ESET NOD32 Antivirus (EAV) 9-12
تاریخ انقضا : ۱۳۹۸/۹/۲

NIYZ-LY9S-HSSK-TL93-FR6F
1U0E-ICNX-94NF-OTQ9-1WWT

ESET Smart Security Premium 10-12
تاریخ انقضا : ۱۳۹۸/۹/۲

HMZ7-X1EU-Q1A9-RXEV-G17D
CP63-8JD9-FDP7-A4G0-8CX0
LUHX-24BR-Y5QV-FV1Q-KL8Y
E1MF-8U1S-CTRO-GQYL-08MJ
VLZE-6R0F-7ISP-E025-3QDN