آراز لایسنس - لایسنس نود ٣٢ (ESET)
یوزر و پسورد تمام ورژن ها

لایسنس فعال سازی و یوزر نیم و پسورد نود ۳۲ (ویندوز : نسخه ۴ الی ۱۳) – شنبه ، ۲۱ دی ۱۳۹۸

ESET Smart Security (ESS) 4-8
تاریخ انقضا : شنبه ، ۲۱ دی ۱۳۹۸

9I62-VT1W-UMEX-C9YR-39CS
AWEG-5K8F-KOFG-CMJV-YU15
V6LN-R4AU-2714-GRSL-SG9B
VF7H-YVFL-0J4T-JT8A-5M9S
RHJY-1IYX-YO61-049R-LS45

ESET NOD32 Antivirus (EAV) 4-8
تاریخ انقضا : ۱۳۹۸/۱۰/۲۱

QUEW-F6LL-7BXV-XLT4-BZXQ

ESET NOD32 Antivirus (EAV) 9-12
تاریخ انقضا : ۱۳۹۸/۱۰/۲۱

PKUI-SZNS-ZIX5-KGBK-LPXK
700S-GKCI-K4AG-DBEP-JTPV
5CDV-Y4QE-7FKF-4Z99-P91T
3M1U-1CVX-D00I-CY4P-23FB
PB39-OFEY-GFRW-537J-35UG

ESET Smart Security Premium 10-12
تاریخ انقضا : ۱۳۹۸/۱۰/۲۱

20LU-LEWY-H7NM-9CAX-J30W
KRFQ-QRH5-NW4A-TLG9-QIUQ
UBHV-2Z4L-S3B2-XR1F-NWMF