آراز لایسنس - لایسنس نود ٣٢ (ESET)
یوزر و پسورد تمام ورژن ها

لایسنس فعال سازی و یوزر نیم و پسورد نود ۳۲ (ویندوز : نسخه ۴ الی ۱۳) – دوشنبه ، ۰۷ بهمن ۱۳۹۸

ESET Smart Security (ESS) 4-8
تاریخ انقضا : دوشنبه ، ۰۷ بهمن ۱۳۹۸

GR7Z-H1RB-MTW4-CDTD-PTFY
DJ7N-BZGG-33KS-OZCI-J2NC
3TLX-E2HA-4V3I-667J-WVT0

ESET NOD32 Antivirus (EAV) 4-8
تاریخ انقضا : ۱۳۹۸/۱۱/۷

QK9X-L7LL-67UJ-TVDD-7L6Y

ESET NOD32 Antivirus (EAV) 9-12
تاریخ انقضا : ۱۳۹۸/۱۱/۷

7NHE-BGG9-H0QY-2JKY-HXD1
07U8-2QEP-UCC6-NJMK-5GKN
YWMX-PY8U-MLGW-UD92-PMUU

ESET Smart Security Premium 10-12
تاریخ انقضا : ۱۳۹۸/۱۱/۷

FBG1-ZQUK-OE1R-5ASR-XVE6