آراز لایسنس - لایسنس نود ٣٢ (ESET)
یوزر و پسورد تمام ورژن ها

لایسنس فعال سازی و یوزر نیم و پسورد نود ۳۲ (ویندوز : نسخه ۴ الی ۱۳) – یکشنبه ، ۱۱ اسفند ۱۳۹۸

ESET Smart Security (ESS) 4-8
تاریخ انقضا : یکشنبه ، ۱۱ اسفند ۱۳۹۸

HK4T-FVFP-CXU6-FEYV-VOP8
4ENJ-IICQ-2DMD-BY2X-382H

ESET NOD32 Antivirus (EAV) 4-8
تاریخ انقضا : ۱۳۹۸/۱۲/۱۱

IY6E-ZO8O-7U7Q-FW38-W6SI

ESET NOD32 Antivirus (EAV) 9-12
تاریخ انقضا : ۱۳۹۸/۱۲/۱۱

NRT9-9OTD-GA16-A9LQ-JABB
CSRX-M0XC-W4RI-CJY2-8RO3
UHRN-TMIS-Q8BF-9498-XKK4
I6R9-7D3M-6QLD-MB92-JIJH
BWP0-7J5V-KWD3-J7XR-KQ5T

ESET Smart Security Premium 10-12
تاریخ انقضا : ۱۳۹۸/۱۲/۱۱

ISJ2-0JKD-7Y4V-9G9M-QFAA
E344-VI0P-PGEC-L7H0-TJME