آراز لایسنس - لایسنس نود ٣٢ (ESET)
یوزر و پسورد تمام ورژن ها

لایسنس فعال سازی و یوزر نیم و پسورد نود ۳۲ (ویندوز : نسخه ۴ الی ۱۳) – دوشنبه ، ۰۴ فروردین ۱۳۹۹

ESET Smart Security (ESS) 4-8
تاریخ انقضا : دوشنبه ، ۰۴ فروردین ۱۳۹۹

SR23-QZPP-UY56-ZAKJ-Y1MX
RQUA-5NI8-2GFK-V22Z-GLO9

ESET NOD32 Antivirus (EAV) 4-8
تاریخ انقضا : ۱۳۹۹/۱/۴

WXN0-RFHZ-N851-O22T-3XB0
ZFQB-ZZVR-K26B-IXGM-N4SM
UC9O-V0JX-QOMO-G9NL-X7T3

ESET NOD32 Antivirus (EAV) 9-12
تاریخ انقضا : ۱۳۹۹/۱/۴

ZWQS-X8ZR-Z1UD-NOXZ-668Q
2CZU-K57X-T2M3-35EE-7NQX
HGMI-TH22-NFKL-1K4J-WSV4

ESET Smart Security Premium 10-12
تاریخ انقضا : ۱۳۹۹/۱/۴

D85M-WV2Z-DIHN-JOH8-9JYF
8KWP-4JPQ-7LQ7-30BA-KMIU
Q1HR-XMUU-PZYY-XJ3S-JV2N