آراز لایسنس - لایسنس نود ٣٢ (ESET)
یوزر و پسورد تمام ورژن ها

لایسنس فعال سازی و یوزر نیم و پسورد نود ۳۲ (ویندوز : نسخه ۴ الی ۱۳) – جمعه ، ۰۸ فروردین ۱۳۹۹

ESET Smart Security (ESS) 4-8
تاریخ انقضا : جمعه ، ۰۸ فروردین ۱۳۹۹

MH6G-B8OE-XENN-8C9C-U0LV
YWIN-CQOI-B9KI-OZHS-XP3E
5JGP-X5MF-GMRR-Q5H8-PHOH
TXE7-7KNO-NQMI-GUQ9-BG6V
WK68-YS9W-Q20C-6P2H-OL8H

ESET NOD32 Antivirus (EAV) 4-8
تاریخ انقضا : ۱۳۹۹/۱/۸

9RVC-XT2Y-PJII-RR9P-0N8T
UDQZ-8W1X-8K8F-W4AL-LQUT

ESET NOD32 Antivirus (EAV) 9-12
تاریخ انقضا : ۱۳۹۹/۱/۸

PPUP-M8C3-8RG7-S673-6455
Y767-2BDV-XRN5-8HDC-C25L
UFRE-ORRF-R76D-NL32-EKZI
6V2V-TWY6-P9LH-OMSU-IU01
82UR-IND3-ZF0P-XXYP-EQBX

ESET Smart Security Premium 10-12
تاریخ انقضا : ۱۳۹۹/۱/۸

JHJM-496O-Z7BV-XHXT-N5Z5
5Y5J-DDU5-3BP9-AQFC-EMY5
FIH8-TDG3-C1KU-6J6B-GX4A
Y90P-PXNI-97Q5-Q1BT-NTQE