آراز لایسنس - لایسنس نود ٣٢ (ESET)
یوزر و پسورد تمام ورژن ها

لایسنس فعال سازی و یوزر نیم و پسورد نود ۳۲ (ویندوز : نسخه ۴ الی ۱۳) – یکشنبه ، ۰۵ مرداد ۱۳۹۹

ESET Smart Security (ESS) 4-8
تاریخ انقضا : یکشنبه ، ۰۵ مرداد ۱۳۹۹

DGHY-GZV0-71CE-JJY9-6G4V
T81A-483B-3MTW-D3TZ-6HN0

ESET NOD32 Antivirus (EAV) 4-8
تاریخ انقضا : ۱۳۹۹/۵/۵

0KO1-ROZK-Z32P-K9QI-MBOQ
HC9X-EL8Y-Q728-OX8Y-QE56
GAL1-KQPX-7NOL-KEQO-TIWZ
QHK5-7G2R-ZF8R-GGM8-PUX5

ESET NOD32 Antivirus (EAV) 9-12
تاریخ انقضا : ۱۳۹۹/۵/۵

E0AA-3SIA-ET7N-MRU9-1XWL
NM93-XQ0T-CYVW-28NP-G496
1JSH-P48V-4F74-FUCI-6T6Z
LR43-VG1O-55S0-ULCW-IRJ4
W9XH-WTGW-TG6X-67K4-FV08

ESET Smart Security Premium 10-12
تاریخ انقضا : ۱۳۹۹/۵/۵

10MN-Z06R-WGKR-RCFN-K4MO
RSI9-E946-FL2O-J6RC-OPJX
NW1F-3I2Q-L2A1-9MKT-ON4M
BRVT-FHD2-GD85-W6P6-ABCV