آراز لایسنس - لایسنس نود ٣٢ (ESET)
یوزر و پسورد تمام ورژن ها

لایسنس فعال سازی و یوزر نیم و پسورد نود ۳۲ (ویندوز : نسخه ۴ الی ۱۳) – دوشنبه ، ۲۰ مرداد ۱۳۹۹

ESET Smart Security (ESS) 4-8
تاریخ انقضا : دوشنبه ، ۲۰ مرداد ۱۳۹۹

KL9N-JIRU-AU8V-4MPY-0T6N
0WPP-AC88-BVMY-LFM3-AO32
QJ4X-22ZJ-ZHT1-RLXR-9JUR

ESET NOD32 Antivirus (EAV) 4-8
تاریخ انقضا : ۱۳۹۹/۵/۲۰

KCL8-ZUXD-7Z8A-LVLR-3UG4

ESET NOD32 Antivirus (EAV) 9-12
تاریخ انقضا : ۱۳۹۹/۵/۲۰

CL7Q-8030-G7JT-45NF-E2Y6
9ETC-5MJ5-1BHV-J3MC-UWFE

ESET Smart Security Premium 10-12
تاریخ انقضا : ۱۳۹۹/۵/۲۰

0I3B-7SMM-TDBG-V4KY-H1NI
793B-UZI4-7PCB-30NI-S8R1