آراز لایسنس - لایسنس نود ٣٢ (ESET)
یوزر و پسورد تمام ورژن ها

لایسنس فعال سازی و یوزر نیم و پسورد نود ۳۲ (ویندوز : نسخه ۴ الی ۱۴) – سه‌شنبه،۳۰ دی ۱۳۹۹

ESET Smart Security (ESS) ۹-۱۴
تاریخ انقضا : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

T23R-XTE2-5RWJ-WSU9-RR5S
2VDU-XVEX-AETR-F7KP-9EXA

FWNJ-X223-8BN2-RBNP-R6GS
2VDU-XVEX-AETR-F7KP-9EXA

S8SJ-XN3X-GUJ7-TRA5-63UP
S8SJ-XN3X-GUJ7-TRA5-63UP

HADV-XKDN-BSP7-EJAG-XFNB
NG5F-XMMC-K884-4RUF-GVR7

58DN-XEKH-9RJK-GCBE-UW7H
JFC9-XTEN-6GSC-KG9V-A5NC

ESET Smart Security (ESS) ۴-۸
تاریخ انقضا : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

EAV-0268763342
f2pbthr9ds

EAV-0268744094
6abacrnxn3

EAV-0268753555
u8n2etampf

EAV-0268766276
346c76e9xf

EAV-0268763342
f2pbthr9ds

EAV-0268744094
6abacrnxn3