آراز لایسنس - لایسنس نود ٣٢ (ESET)
یوزر و پسورد تمام ورژن ها

لایسنس فعال سازی و یوزر نیم و پسورد نود ۳۲ (ویندوز : نسخه ۴ الی ۱۴) –یکشنبه، ۲۷ تیر ۱۴۰۰

ESET Internet Security (ESS) ۹-۱۴

تاریخ انقضا :۱۴۰۰/٠۵/۲۷

SHRN-X2TJ-3UFG-4FJ4-CSF3
UCM3-XEGN-PHU8-5B2G-FFHD
8NEX-XB64-H83X-7CEP-PVRS
KB5U-X7U3-J52R-PKAR-486F
GS6E-XFU8-JE2S-P2TW-XEAE
232C-X6J4-DDKV-KSCC-F65K
DDS4-X3B3-GDCH-MS6C-PT2E
XGSJ-XK4V-PRJ4-RJ6P-6GU9
4XCP-XWT7-2SGJ-SEKB-TPS6