آراز لایسنس - لایسنس نود ٣٢ (ESET)
یوزر و پسورد تمام ورژن ها

لایسنس فعال سازی و یوزر نیم و پسورد نود ۳۲ (ویندوز : نسخه ۹ الی ۱۵) – شنبه،۱۰ دی ۱۴۰۱

ESET Internet Security (EIS) ۹-۱۵
تاریخ انقضا : ۱۴۰۱/۱۱/۱۱

PTKW-XM3P-V92C-HUKB-6BRN
APMF-X8R8-ETHR-7D8F-TF8U
9WD4-XEXB-FSMD-MKEJ-KAAH
78T3-XB6C-S3US-WSW6-44TR
K75S-X6KH-3RAF-39SB-85H7
9JJG-X543-7WV3-8WR3-EEM3
D9M5-XWE2-FA56-KRCK-PWHB
JEDX-XVR8-E4US-45D9-5CUT
VTTF-X45H-C39E-UHEX-PD9N
S6C5-XKF6-CPG4-XANU-NWN7
EFV5-XE7N-8VCV-D755-UM5N
8GJD-XMMH-FMH4-KXWC-JK3G
FRBE-XE82-CVKX-N7VC-F7BA